Kiimingin reserviupseerit ja reserviläiset
Kenttäkelpoisuus testit Haasta itsesi liikunta tapahtumassa

13.12.2019 perjantaina klo 17:30 alka...


 
Haasta Itsesi Liikunta tapahtuma joka kuukausi.
Kaikille avoin ja ilmainen. Katso seuraava tapahtuma ja ohjeet valmistautumiseen seuraavalta kotisivulta www.haastaitsesi.fi

Jo vuonna 2001 valmistui Kiiminkiin Reposelän ampuradalle Kiimingin reserviläisten toteuttamana uusi ampumahiihto- ja luodikkorata 50 metriä. Kustannusarviona n. 8.000 euroa. Sitten 2004 valmistui yhteisenä ponnistuksena Kiimingin Erän ja Kiimingin Reserviläisten yhteisin ponnistuksin uusi latukonesilta (12.5 tonnin kantavuus) Haarajoen ylitykseen, tuonne Reposelän ampumaradalle. Kustannusarviona n. 15.000 euroa.

Nyt ponnistuksemme on innostaa yhteisömme EU rahoituksen tuella toteuttamaan yhdessä OULUZONE Ampumaurheilukeskus Seudulliseen Monitoimikeskukseen, Moottoriurheilukeskuksen viereen, sen länsipuolelle.
Tuo Seudullinen Ampumaurheilukeskus on Ympäristölupineen valmis toteutettavaksi. Ampumaurheilukeskuksen suunnittelussa mukana on ollut Pöyry Oy maaperätutkimuksessa, WSP Insinöörisuunnittelussa, ja Inkeröinen Arkkitehtitoimisto Arkkitehtisuunnittelussa- ja lupa piirrosten prosessissa. OuluZonen ampumaradan ympäristölupa, jonka on Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta on myöntänyt 18.5.2011 § 53 ja jota Vaasan hallinto-oikeus on osin muuttanut päätöksellään Nro 12/0362/1 12.12.2012, on voimassa toistaiseksi. Luvan haltijaksi on tullut Oulun Kaupunki. Talkootyön mahdollisuuden sallii- ja päättää siis Oulun Kaupungin Sivistys- ja Kulttuurilautakunta. Kaikki ampumarataluvat Suomessa ovat voimassa toistaiseksi. Vaasan Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että Ampumaradalle määrättyjä toiminan aikarajoituksia voidaan muuttaa, kun ammunnan melumittaukset suoritetaan ja todetaan muutoksille mahdollisuus. Hovioikeus toteaa, että meluvaikutuksia on vaikea ennakoida oletuksilla, ja nyt on tukeuduttu Moottoriurheilukeskuksen toiminnan rauhoitusaika rajoitteisiin.

Toteutusaika on talkoo periaatteella vähintään 10 vuotta, ja rahoitus talkoopanoksella kokonaisuutena laskennallisesti ennakoiden n. 800.000 euroa.

Tästä 800.000 euron kokonaisuudesta 50% EU Leader tukea, ja 50 % omarahaosuudesta 90% laskennallista talkootyötä, ja 10 %, eli 40.000 euroa omarahaa kerättynä alueelta. Kuuteen osakokonaisuuteen jaettuna, kukin osatoteutus siis vaatii omarahaa kerättäväksi alueelta noin 7.000 euroa. Tavoite on se, että jokaisen kuuden osakokonaisuuden toteuttajajoukkona on 4-5 harrasteyhteisöä yhdessä- ja innostamassa yhteisöä mukaan. Rakentaminen toteutuu siis Yhteistyössä talkoisiin mukaan tulevien yritysten kanssa ja EU-Leader rahoituksen tuella. EU-Leader tuki on vahva alueellinen voimavara ja talkootyön innostaja.
 
Etusivu
 
Yhteystiedot
 
Arvopohja
 
Jäseneksi
 
Tukemassa
 
 
22003 | Copyright © 2019 Kiimingin Rererviläiset Ry. | Design: Malla | Toteutus: Webbinen.net