Kiimingin reserviupseerit ja reserviläiset
Kenttäkelpoisuus testit Haasta itsesi liikunta tapahtumassa

3.1.2020 perjantaina klo 17:30 alkaen...


 
Haasta Itsesi Liikunta tapahtuma joka kuukausi.
Kaikille avoin ja ilmainen. Katso seuraava tapahtuma ja ohjeet valmistautumiseen seuraavalta kotisivulta www.haastaitsesi.fi

Jo vuonna 2001 valmistui Kiiminkiin Reposelän ampuradalle Kiimingin reserviläisten toteuttamana uusi ampumahiihto- ja luodikkorata 50 metriä. Kustannusarviona n. 8.000 euroa. Sitten 2004 valmistui yhteisenä ponnistuksena Kiimingin Erän ja Kiimingin Reserviläisten yhteisin ponnistuksin uusi latukonesilta (12.5 tonnin kantavuus) Haarajoen ylitykseen, tuonne Reposelän ampumaradalle. Kustannusarviona n. 15.000 euroa.

Nyt ponnistuksemme vuonna 2020 on innostaa yhteisömme, Oulun Kaupunki tuellamme toteuttamaan yhdessä OULUZONE Ampumaurheilukeskus Seudulliseen Monitoimikeskukseen, Moottoriurheilukeskuksen viereen, sen länsipuolelle.
Tuo Seudullinen Ampumaurheilukeskus on Ympäristölupineen valmis toteutettavaksi. Ampumaurheilukeskuksen suunnittelussa mukana on ollut Pöyry Oy maaperätutkimuksessa, WSP Insinöörisuunnittelussa, ja Inkeröinen Arkkitehtitoimisto Arkkitehtisuunnittelussa- ja lupa piirrosten prosessissa. OuluZonen ampumaradan ympäristölupa, jonka on Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta on myöntänyt 18.5.2011 § 53 ja jota Vaasan hallinto-oikeus on osin muuttanut päätöksellään Nro 12/0362/1 12.12.2012, on voimassa toistaiseksi. Luvan haltijaksi on tullut Oulun Kaupunki. Kaikki ampumarataluvat Suomessa ovat voimassa toistaiseksi. Vaasan Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että OZ Ampumaradalle määrättyjä toiminan aikarajoituksia voidaan muuttaa, kun ammunnan melumittaukset suoritetaan ja todetaan muutoksille mahdollisuus. Hovioikeus toteaa, että meluvaikutuksia on vaikea ennakoida oletuksilla, ja nyt on tukeuduttu Moottoriurheilukeskuksen toiminnan rauhoitusaika rajoitteisiin.

Keräsimme laajan kansallisen tuen lausumien muodossa, tälle Oulun seudun ; Ouluzonen ampumaurheilukeskukselle. Sen tarpeesta, myös nyt Lumijoelle rakentuvan ampumaurheilukeskuksen lisäksi, lausuivat kaikki kansalliset ampumaharrastusliitot- ja foorumi, Reserviläisliitot- sekä Maakuntaliitot.

Nyt viimein ponnistelumme tuloksena myös Oulun kaupungin liikuntapaikka selvityksessä "Liikuntapaukkarakentaminen Oulussa 2018-2027" mainitaan tämä Ampumaurheilukeskus OuluZonen yhteydessä,ja todetaan se rakentuvaksi, ei kuitenkaan lähivuosina. Uhkana oli se, että hautautuu unholaan koko ampumaurheilukeskus.
Ponnistellaan siis yhdessä yhä radan puolesta. Tavoitteena on koko Oulun pohjois- ja itäpuolista Suomea palveleva, matalan kynnyksen harjoittelun salliva ampumaurheilukeskus.

-
 
Etusivu
 
Yhteystiedot
 
Arvopohja
 
Jäseneksi
 
Tukemassa
 
 
38195 | Copyright © 2021 Kiimingin Rererviläiset Ry. | Design: Malla | Toteutus: Webbinen.net